“Nårsomhelst du retter din opmærksomhed mod naturen, alt der er skabt uden menneskelig indvirkning, så bringer det dig ud af fængslet af konceptualiseret tænkning og, i nogen grad, ind i stadiet af enhed med Væren, hvori alt naturligt eksisterer”

 

Eckhart Tolle

 

 

 

Mål og visioner 

 

  • italesætte en 'grønnere' diskurs indenfor psykologisk tænkning og behandling – en diskurs som anerkender vores psykologiske sammenhæng med den ikke-menneskelige, naturlige verden 
    udvikling af 'best practice' via konkrete erfaringer
  • formidle information om feltet via artikler, oplæg og kurser
  • etablere netværk med andre interesserede der støtter udviklingen af natur-assisteret tilgange i DK
  • være med i udviklingen af kliniske og pædagogiske anvendelige natur-assisterede strategier

 

 

 

Center for Naturterapi

er et praksis- og ressourcecenter dedikeret til udvikling af natur-assisteret psykoterapi og andre natur-baserede psykologiske strategier. Formålet er at fremme psykisk sundhed og velvære, samt at forebygge og behandle stress og psykiske lidelser ved hjælpe af naturen.