Gestaltterapi

Lever du i overensstemmelse med dine behov og værdier?

Stress, depression og angst er nogle af de lidelser, der kan følge i kølvandet, når du i længere tid ikke har haft mulighed for at få dine behov opfyldt.

Gestaltterapi     

Gestaltterapien har en holistisk forståelsesramme og ser derfor mennesket i sin helhed og som del af et større hele. I samtalen møder jeg dig, hvor du er. Gennem terapien vil du skærpe din awarenes (opmærksomhed) og blive mere klar over, om du lever dit liv, som du gerne vil.

Kontakt

Det er i kontakten med dine omgivelser og andre mennesker, at du mærker dig selv. Gennem terapien kan jeg hjælpe dig med at træne awarenes og derigennem opnå større klarhed.
Klarhed over den situation du befinder dig i, og det sted du er i livet.

Det er også i kontakten, du kan skabe en forandring. Du kan forandre den måde, du er i kontakt med dine omgivelser og andre mennesker. Måske får du ikke mærket efter, hvad du har behov for? Måske mærker du dine behov, men får ikke reageret på dem? Måske bider du tingene i dig og kommer til at sluge noget, som ikke har noget med dig at gøre? Sammen kan vi undersøge, hvordan du regulerer dig selv.

Awareness

Mange gange forsøger vi at leve op til det, vi tror andre forventer af os. Vi får ikke undersøgt, hvad det er, de forventer. Eller taget stilling til, om vi vil leve op til disse forventninger. Gennem awarenes-træning, kan du blive bedre til at regulere dig selv i overensstemmelse med dine behov og dine værdier. De strategier og tilpasninger, du udviklede en gang, er måske ikke nødvendige længere?

Accept

Livet byder også på begivenheder, vi ikke kan ændre på, hvor end vi gerne ville. Nogen gange er accept den eneste vej. Men det paradoksale er, at accept af situationen faktisk kan skabe en forandring. Det handler om, hvordan vi forholder os til det, der sker i vores liv. Vi har en grad af frihed til at vælge, hvordan vi vil lade livet påvirke os.

Gestaltpsykologien og feltteori

Vi er i verden og indgår i forskellige dynamiske sammenhænge (felter). Vi påvirker vores omgivelser og vi påvirkes af dem. Det omgivende felt har derfor stor betydning for, hvordan vi kan leve vores liv, og bliver derfor også en del af terapien.

Hvordan oplever vi? Hvordan skaber vi mening ud af vores oplevelser?

Vi oplever og skaber mening ud af vores oplevelser på baggrund af vores tidligere erfaringer. I terapien er dine oplevelser i centrum, og vi  arbejder med det, der er betydningsfuldt for dig her og nu.

Udsigt fra Korshavn mod Ærø