Min baggrund

Uddannelse og kurser

Gestaltterapeut (Center for Integrativ Gestalt Praksis) 2018

Kursus i psykoterapeutisk behandling (Dansk Psykolog Forening) 2017

Cand. psych. (Aarhus Universitet) 2016

Kostvejleder (Hover Kostakademi) 2004

Faglært landmand (Den Økologiske Landbrugsskole) 1998

læs videre under billedet

Udsigt fra Avernak mod Bjørnø og Fyn

Mere om mig

Jeg voksede op på landet omgivet af skove og enge. Tidligt knyttede jeg mig til naturen, og følte mig tryg her. I naturens rum oplevede jeg fred. Jeg kunne være mig selv.

Som moderne mennesker bruger vi vores krop og vores opmærksomhed på en anden måde end generationerne før os. Vi er ikke så meget udenfor og i naturen.  Mange sidder stille mange timer hver dag koncentreret foran skærmen. Hvad gør det ved os?

Jeg er optaget af, hvordan vi kan leve mere i balance med os selv, vores medmennesker og vores naturlige omgivelser. Jeg har derfor gennem livet arbejdet med økologisk landbrug, sund kost og mennesker, blandt andet i SFO og som dagplejer. Det førte til, at jeg uddannede mig som psykolog og gestaltterapeut.

Jeg arbejder for at bringe mennesker ud i mere naturlige omgivelser og at bringe naturen tættere på, hvor mennesker bor.

Jeg er tilknyttet SAMMEN GROR VI – et community garden projekt i Højvangen, et alment boligområde i Skanderborg.
Se mere her: https://sammengrorvi.worldsecuresystems.com/om-community
Jeg er optaget af havernes terapeutiske potentiale og af at understøtte de fællesskaber, som vokser omkring haverne.

Jeg er en del af Omstilling Ry og anlægger her i samarbejde med andre en offentlig spiselig skovhave og en fælleshave i byen. Her udforsker vi nye levemåder og eksperimenterer med, hvordan man kan integrere fødevareproduktion med rekreative områder og levesteder for hjemmehørende arter. Omstillingsinitiativet arbejder bredt med bæredygtighed socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Se mere http://omstilling-ry.dk/