Naturen

Naturen

Naturen virker helende på krop og sind. Når vi er i mere naturlige omgivelser falder pulsen og blodtrykket. Studier viser, at vores immunsystem bliver styrket. Vores opmærksomhed udvider sig. Vi sanser og har nemmere ved at opleve og mærke både omgivelserne og os selv. Derfor er naturterapien ved at vinde indpas. 

Naturen hjælper dig til at finde mere ro. Terapien sætter dig fri til at opleve dig selv og dit liv på ny. Ro, indsigt og klarhed bærer du med dig hjem.

Natur og stress

Korshavn